Vasculaire dementie symptomen

De vasculaire dementie symptomen kunnen bij iedere patiënt op een andere manier openbaar gemaakt worden. Vaak beseffen de patiënten in het begin heel goed wat hun eigenlijk precies overkomt. Bij de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer, is dat veel moeilijker voor de patiënt. Dat komt mede doordat de persoonlijkheid van de patiënt met vasculaire dementie veel langer intact blijft. Taal, spraak en geheugen worden pas in een latere fase aangetast.

Het is een progressieve ziekte en is niet te genezen. Het verloop van vasculaire dementie kan wel geremd worden door gezonde voeding en stoppen met alcohol en roken. De patiënten met vasculaire dementie kunnen in verschillende fases van de ziekte te maken krijgen met de volgende kenmerken van vasculaire dementie symptomen:

 • Spierzwakte
 • Problemen met praten
 • Duizeligheid
 • Stemmingswisselingen
 • Geen duidelijk besef van de realiteit
 • Concentratieproblemen
 • Taal- en spraakproblemen
 • Incontinentie
 • Oogproblemen
 • Uitvalsverschijnselen
 • Slikproblemen
 • Ongepast en impulsief gedrag
 • Geheugenverlies

Eerste symptomen van vasculaire dementie

De symptomen van vasculaire dementie openbaren zich in de meeste gevallen als eerste door spierzwakte in bijvoorbeeld een arm, duizeligheidsverschijnselen en lichte spraakproblemen. In een latere fase kunnen ook de andere kenmerken verschijnen. Vasculaire dementie is niet te genezen. Wel kunnen er tussentijds verbeteringen optreden met bepaalde symptomen. Heldere momenten worden dan afgewisseld met momenten waarbij de patiënt geen duidelijk besef heeft van de realiteit.

Voor familie en vrienden van de patiënt is het zeer lastig om te gaan met een geliefde die vasculaire dementie heeft. Helemaal als deze ziekte zich al in een latere fase bevindt. Het kan voor komen dat uw geliefde u niet goed herkend. Wordt niet boos op de patiënt. Uw geliefde kan er niks aan doen. Probeer te genieten van de heldere momenten en steun elkaar als de patiënt een mindere fase doormaakt.

Copyright 2012 http://www.vasculairedementie.com