Vasculaire alzheimer

De ziekte vanvasculaire alzheimer ontstaat door opeenhopingen van bepaalde eiwitten in de hersenen. Dit levert voor veel patiƫnten vasculaire problemen op en kan uiteindelijk ook veel vasculaire schade veroorzaken. Vasculaire dementie ontstaat namelijk door vasculaire stoornissen in de doorbloeding van de hersenen zoals een herseninfarct of een hersenbloeding. Er zitten dan ook verschillen in de symptomen bij vasculaire ziekten en het verloop en het ziekte inzicht.

Oorzaak van vasculaire schade

Onderzoekers zijn er van overtuigd dat vasculaire alzheimer en vasculaire problemen ontstaan door opeenhopingen van bepaalde eiwitten in de hersenen. Vasculaire ziekten zoals vasculaire dementie ontstaat door vasculaire stoornissen in de doorbloeding van de hersenen zoals een herseninfarct of een hersenbloeding.

Achteruitgang bij vasculaire alzheimer verloopt vaak stapsgewijs, zo gaan de vaardigheden met kleine sprongen achteruit met tussentijds enige stabiliteit of zelfs vooruitgang. In tegenstelling tot het verloop bij het ziekte alzheimer, waarbij de patiƫnt met dementie geleidelijker achteruit gaat. Het verloop bij vasculaire dementie is gemiddeld sneller dan bij de ziekte van alzheimer.

Verschijnselen van vasculaire stoornissen

Bij vasculaire dementie of andere vasculaire ziekten is er vaak sprake van het samengaan van geestelijke en lichamelijke verschijnselen. De lichamelijke verschijnselen treden vaak in een later stadium op. Door het grillige verloop kunnen mensen met vasculaire dementie zich langer bewust zijn van het feit dat ze achteruit gaan. Dit kan emotionele problemen zoals somberheid en verdriet geven.

Copyright 2014 http://www.vasculairedementie.com