Behandeling dementie

Bestaat er een behandeling van dementie? En een behandeling vasculaire dementie? Voor de ziekte alzheimer bestaan er in ieder geval 3 medicijnen die het proces kunnen vertragen of juist bepaalde verschijnselen kunnen verminderen. Echter zijn er voor andere vormen van dementie nog geen medicijnen beschikbaar. Maar bestaat er al wel een vasculaire dementie behandeling?

Behandeling van dementie met medicijnen

In Nederland zijn er voor dementie en voor de ziekte Alzheimer drie middelen beschikbaar namelijk galantamine, memantine en rivastigmine. De genezen de medicijnen niet, maar ze dragen wel bij de behandeling van dementie.

Zo kunnen de medicijnen het dagelijks functioneren op het gebied van taal, denken, geheugen en handelen verbeteren. De effecten van de medicijnen zijn dan ook per persoon verschillend ook niet te voorspelen, daarbij is een vroegtijdige diagnose belangrijk. Hoe eerder de diagnose dementie gesteld wordt, des te beter de medicijnen de behandeling vasculaire dementie kunnen helpen.

Antipsychotica bij behandeling vasculaire dementie

Antipsychotica zal vaak gebruikt worden bij behandeling van onbegrepen gedrag. Je moet dan denken aan agressie, dwaalgedrag of onrust. Echter moet antipsychotica nooit de eerste keuze zijn bij vasculaire dementie behandeling.

Zo moeten er eerst andere optie voor behandeling dementie uitgeprobeerd zijn of op zijn minst in overweging genomen worden. Zo is belangrijk om op een goede manier om mensen met dementie reageren waarvan het gedrag soms kan afwijken.

Copyright 2014 http://www.vasculairedementie.com